Coffee shop VOSKHOD

St. Petersburg, Nabrezhnaya Fontanka 86 st.

Designer - Irina Potapova.

2019